Skötselråd


Rengöring av stomme:
Stommen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll. Stommen utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. 


Skötselråd:

Tvätta regelbundet duken. Är det mycket pollen i luften spola av markisväven med vattenslangen.

 

Ta bort enklare fläckar med mjuk borste. Kvarvarande smuts kan sedan tvättas bort med en enkel mild tvållösning och ljummet vatten. (Obs! Ej maskintvätt) Använd inte Yes diskmedel eller Såpa.


Använd aldrig några  kemikalieprodukter.

 

Kör upp markisen vid regn och stark vind.


Rulla inte ihop markisen när den är blöt om det inte är absolut nödvändigt. Om den trots allt har rullats upp blöt, kör snarast ut den igen för att torka.


Undvik att det bildas vattenpölar på väven genom att hålla rätt lutning på markisen. Rådgör med er återförsäljare.


Varning – Tålighet mot nederbörd: 
Markisen är ett solskydd och inget regnskydd.

Om markisen är utfälld vid regn, hagel eller snö kan vattensäckar bildas i duken, vilket skadar markisen

p.g.a. dess tyngd.

Vikarmsmarkiser har lättare att bilda vattensäckar än fönstermarkiser eftersom de har en mindre lutningsvinkel. Det finns dock ingen risk att skada markisen om den är utfälld vid duggregn.

En blöt markisduk ska torka innan den rullas in. Om detta inte är möjligt, t.ex. när markisen körts in vid kraftig vind, ska markisen köras ut så snart vädret tillåter. 


Varning för stark vind: 
Markisen är konstruerad för att tåla vindstyrkor på upp till 10 m/s.

Om markisen i utfälld läge, helt eller delvis, utsätts för högre vindstyrkor finns risk för skada på solskyddet. 

Garantin gäller inte för skador som uppkommit när solskyddet utsatts för vindstyrkor över 10 m/s.


Varning för inkörning när markisens frontprofil är fast förankrad: 
Undvik att manövrera solskyddet om dess frontprofil är fast förankrad i underlaget, t.ex. med frontstag eller teleskopstag.

Garantin gäller inte om markisen skadats om den kört in när dess frontprofil varit fast förankrad.